Ffilmiau | Themâu | Addysg | Ynglŷn â'r wefan hon | Cysylltwch | Hafan | English

Croeso i Gasglu'r Tlysau.

Mae'r wefan yn cynnwys dros 20,000 o ddelweddau o wrthrychau, llyfrau, llythyrau, awyrluniau ac eitemau eraill o amgueddfeydd, llyfrgelloedd ac archifdai yng Nghymru.

Cofeb Mari Jones, Llanfihangel-y-Pennant, Sir Feirionnydd

Cofeb Mari Jones, Llanfihangel-y-Pennant, Sir Feirionnydd
Edrychwch ar ddelwedd fwy

Daw'r eitem hon o: Llyfrgell Dolgellau, Gwasanaeth Llyfrgell a Gwybodaeth Gwynedd (Cyfeirnod yr eitem: LC 131 Casgliad Sleidiau / Slide Collection).  Os hoffech weld yr eitem wreiddiol, neu os oes gennych ymholiad ynglŷn â hawlfraint, cysylltwch â'r sefydliad/cyfrannwr a enwir uchod.


Codwyd y gofeb hon ym 1921 gan Ysgolion Sul Meirionnydd. Mae'r arysgrif ar y gofeb yn darllen fel a ganlyn:

'Er cof am Mari Jones, yr hon yn y flwyddyn 1800, pan yn 16 oed a gerddodd o'r lle hwn i'r Bala, i ymofyn Beibl gan y Parch Thomas Charles, B.A., yr amgylchiad hwn fu yn achlysur sefydliad y Gymdeithas Feiblaidd Frutanaidd a Thramor'.

Cyfeirnod Casglu'r Tlysau: GTJ16928

Llyfrgell Dolgellau, Gwasanaeth Llyfrgell a Gwybodaeth Gwynedd

Pob eitem o'r sefydliad / gan y cyfrannwr hwn