Croeso

Mae Casglu'r Tlysau yn cynnwys dros 30,000 o ddelweddau o wrthrychau, llyfrau, llythyrau, awyrluniau ac eitemau eraill o amgueddfeydd, archifdai a llyfrgelloedd ledled Cymru.

Chwiliwch y map

Thumbnail image of Wales,

Nawr gallwch chwilio am dlysau Cymru yn ddaearyddol gan ddefnyddio enwau lleoedd.

Fforc bren sydd yn cynnwys arysgrif, 19eg ganrif

Fforc bren sydd yn cynnwys arysgrif, 19eg ganrif Mae'r arysgrif ar y fforc bren hon yn darllen fel a ganlyn: 'Madam Sybil Margaret Thomas / Born February the 25th 1857 / Married 27th of June 1882'.


Cyfeirnod yr eitem: : GTJ31363

Daw'r eitem hon o: Amgueddfa Werin Cymru (Cyfeirnod yr eitem: 58.254/13).
Pob eitem o'r sefydliad / gan y cyfrannwr hwn

Os hoffech weld yr eitem wreiddiol, cysylltwch â'r sefydliad/cyfrannwr a enwir uchod. Os oes gennych unrhyw ymholiad ynglyn â hawlfraint, cysylltwch â Culturenet Cymru. I weld datganiad hawliau Culturenet Cymru, pwyswch yma

Pynciau perthnasol

    Dim

Erthyglau perthnasol

Nid oes gan yr eitem hon dudalennau