Ffilmiau | Themâu | Addysg | Ynglŷn â'r wefan hon | Cysylltwch | Hafan | English

Croeso i Gasglu'r Tlysau.

Mae'r wefan yn cynnwys dros 20,000 o ddelweddau o wrthrychau, llyfrau, llythyrau, awyrluniau ac eitemau eraill o amgueddfeydd, llyfrgelloedd ac archifdai yng Nghymru.

Ynglŷn â Chasglu'r Tlysau

Sefydlwyd Casglu'r Tlysau gan gonsortiwm sy'n cynnwys y cyrff canlynol -

  • Llyfrgell Genedlaethol Cymru
  • Cymdeithas y Prif Lyfrgellwyr (Cymru)
  • Amgueddfeydd ac Orielau Cenedlaethol Cymru
  • Ffederasiwn Amgueddfeydd Cymru
  • Cyngor Archifau Cymru
  • Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru
  • Cyngor yr Amgueddfeydd yng Nghymru
  • Fforwm Llyfrgelloedd Addysg Uwch Cymru a Grwp Archifyddion Sirol Cymru

Nod y prosiect yw gosod goreuon hanes diwylliannol Cymru, o sefydliadau ledled Cymru, ar y Rhyngrwyd fel y gall bobl ddysgu oddi wrthynt a'u mwynhau.

Lansiad, Medi 2002

Cwblhawyd rhan gyntaf Casglu'r Tlysau ar ddiwedd Medi 2002, a dathlwyd y digwyddiad mewn lansiad mawreddog yn Amgueddfeydd ac Orielau Cenedlaethol Cymru yng Nghaerdydd. Daeth dros 300 o bobl i'r digwyddiad ac yn eu plith oedd Aelodau'r Cynulliad, Aelodau Seneddol, academyddion, haneswyr a chynrychiolwyr o rai o brif gyrff cyhoeddus Cymru. Ymysg y siaradwyr oedd Jenny Randerson AC, y Gweinidog dros Ddiwylliant, Chwaraeon a'r Gymraeg a'r hanesydd a'r awdur adnabyddus, Dr. John Davies.

Dathlu'r Tlysau, Hydref 2003

Erbyn Mai 2003, bydd y wefan tlysau.org.uk yn cynnwys dros 20,000 o ddelweddau o fywyd yng Nghymru ar hyd yr oesau. Casglwyd y rhain o gannoedd o amgueddfeydd, llyfrgelloedd ac archifdai ledled Cymru gan eu dwyn ynghyd mewn un casgliad am y tro cyntaf, a fydd ar gael i bawb am ddim. Mae graddfa'r prosiect yn anferth; mae'n cynnwys llythyrau hanesyddol, peintiadau, dogfennau, arteffactau a ffotograffau sy'n amrywio o eitemau adnabyddus i eitemau prin sydd byth yn cael eu gweld. Gyda'i gilydd mae'r deunydd hwn yn dangos hanes bywyd gwyllt a chymdeithasol Cymru o'r dyddiau cynnar i'r gorffennol diweddar. Bydd y wefan hon yn adnodd dysgu anferth i bobl Cymru tra'n diogelu'r tlysau hyn fel y gall cenedlaethau'r dyfodol eu mwynhau.

Mae Casglu'r Tlysau yn brosiect unigryw sy'n dwyn ynghyd llyfrgelloedd, amgueddfeydd ac archifdai - cenedlaethol a lleol - o bob rhan o Gymru er mwyn rhannu eu casgliadau a chreu adnodd cenedlaethol drwy'r We Fyd-Eang. Ariennir y prosiect hwn gan y Gronfa Cyfleoedd Newydd (NOF) o dan adain Cyfoethogi Diwylliannol ei rhaglen ar gyfer 'Digido Deunyddiau Dysgu'.