Ffilmiau | Themâu | Addysg | Ynglŷn â'r wefan hon | Cysylltwch | Hafan | English

Croeso i Gasglu'r Tlysau.

Mae'r wefan yn cynnwys dros 20,000 o ddelweddau o wrthrychau, llyfrau, llythyrau, awyrluniau ac eitemau eraill o amgueddfeydd, llyfrgelloedd ac archifdai yng Nghymru.

Datganiad Hygyrchedd

Rydym wedi creu safle a ddylai fod yn hygyrch i amrywiaeth eang o gyfrifiaduron a chyflymderau cysylltu yn y gwaith, yn y cartref ac yn y colegau/prifysgolion. Rydym wedi cynllunio’r safle i gwrdd â Lefel A Menter Hygyrchedd Consortiwm y We Fyd-Eang. Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu sylwadau ynglŷn â hygyrchedd y safle hwn os gwelwch yn dda cysylltwch â ni.

Allweddi Cyrchu

Mae’r rhan fwyaf o borwyr yn cefnogi neidio i ddolenni penodol drwy deipio allweddi a ddiffinnir ar y wefan. Ar Windows, gallwch bwyso ALT + allwedd gyrchu + return; ar Macintosh, gallwch bwyso Control + allwedd gyrchu + return. Allweddi Cyrchu Safonol

Mae’r allweddi cyrchu ar y safle hwn fel a ganlyn:

  • Allwedd gyrchu S - Anwybyddu llywio
  • Allwedd gyrchu 1 - Tudalen Hafan
  • Allwedd gyrchu 2 - Newid Iaith
  • Allwedd gyrchu 3 - Themâu
  • Allwedd gyrchu 4 - Chwilio
  • Allwedd gyrchu 5 - Ynglŷn â'r wefan hon
  • Allwedd gyrchu 6 - Ffilmiau
  • Allwedd gyrchu 7 - Addysg
  • Allwedd gyrchu 9 - Cysylltwch
  • Allwedd gyrchu 0 - Hygyrchedd