Ffilmiau | Themâu | Addysg | Ynglŷn â'r wefan hon | Cysylltwch | Hafan | English

Croeso i Gasglu'r Tlysau.

Mae'r wefan yn cynnwys dros 20,000 o ddelweddau o wrthrychau, llyfrau, llythyrau, awyrluniau ac eitemau eraill o amgueddfeydd, llyfrgelloedd ac archifdai yng Nghymru.

Hawlfraint

Mae'r holl ddelweddau sydd yn ymddangos ar y wefan yn ddelweddau digidol o eitemau gwreiddiol sydd yn cael eu cadw fel arfer mewn amgueddfa, llyfrgell neu archifdy. Gallwch lwytho delweddau ar gyfer eich defnydd personol, ac at ddefnydd addysgol anfasnachol - mae hyn yn cynnwys defnydd gan athrawon, disgyblion a myfyrwyr, at bwrpas ymchwil neu ddysgu, yn yr ystafell ddosbarth, yr ysgol, neu ar safle mewnrwyd ysgol neu goleg.

Fodd bynnag, os ydych am ddefnyddio'r delweddau at unrhyw bwrpas arall, e.e. ar wefan gyhoeddus neu mewn cyhoeddiad, mae'n rhaid gofyn am ganiatād deiliad yr hawlfraint. Dylech gyfeirio pob cais o'r fath at y sefydliad lle cedwir yr eitem wreiddiol, gan mai'r sefydliad hwnnw sy'n berchen ar hawlfraint y delweddau digidol a'r clipiau fideo digidol. Mae enw'r sefydliad perthnasol, a chysylltiad sy'n arwain at gyfeiriad y sefydliad, yn ymddangos o dan bob delwedd.