Ffilmiau | Themâu | Addysg | Ynglŷn â'r wefan hon | Cysylltwch | Hafan | English

Croeso i Gasglu'r Tlysau.

Mae'r wefan yn cynnwys dros 20,000 o ddelweddau o wrthrychau, llyfrau, llythyrau, awyrluniau ac eitemau eraill o amgueddfeydd, llyfrgelloedd ac archifdai yng Nghymru.

Awyrlun o waith copr yr Hafod, Abertawe, 1997

Awyrlun o waith copr yr Hafod, Abertawe, 1997
Edrychwch ar ddelwedd fwy

Daw'r eitem hon o: Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru (Cyfeirnod yr eitem: 97-CS-0396).  Os hoffech weld yr eitem wreiddiol, neu os oes gennych ymholiad ynglŷn â hawlfraint, cysylltwch â'r sefydliad/cyfrannwr a enwir uchod.


Cyfeirnod Casglu'r Tlysau: GTJ25911

Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru

Pob eitem o'r sefydliad / gan y cyfrannwr hwn