Ffilmiau | Themâu | Addysg | Ynglŷn â'r wefan hon | Cysylltwch | Hafan | English

Croeso i Gasglu'r Tlysau.

Mae'r wefan yn cynnwys dros 20,000 o ddelweddau o wrthrychau, llyfrau, llythyrau, awyrluniau ac eitemau eraill o amgueddfeydd, llyfrgelloedd ac archifdai yng Nghymru.

Hwch neu ingot plwm a chacen neu ingot copr wedi ei stampio, o Garmel, Sir y Fflint (Rhufeinig)

Hwch neu ingot plwm a chacen neu ingot copr wedi ei stampio, o Garmel, Sir y Fflint (Rhufeinig)
Edrychwch ar ddelwedd fwy

Daw'r eitem hon o: Amgueddfeydd ac Orielau Cenedlaethol Cymru (Cyfeirnod yr eitem: 50.188, 27.615).  Os hoffech weld yr eitem wreiddiol, neu os oes gennych ymholiad ynglŷn â hawlfraint, cysylltwch â'r sefydliad/cyfrannwr a enwir uchod.


Hwch blwm neu gast haearn mewn mowld sip cafn. Mae G(ai) Nipi wedi'i stampio ar y top. Ascani, '(Cynnyrch) Gaius Nipius Ascanius, enw gŵr busnes preifat, a oedd yn gweithio maes plwm Sir y Fflint mor gynnar 'r flwyddyn 60 OC. Yn ddiweddarach, yn ystod y Goncwest Rufeinig yng Nghymru, gweithiwyd maes plwm Sir y Fflint gan y llywodraeth. Roedd y fyddin angen symiau mawr o blwm ar y pryd ar gyfer gwaith adeiladu yn y gaer lengol newydd yng Nghaer lle mae pibelli dŵr wedi'u darganfod gyda'r enw Agricola, Llywodraethwr Prydain o 78-84 OC.

Cacen neu ingot copr wedi'i stampio ddwywaith gyda dau enw: Iul(ius) 'Julius' ac ES(. . .), enwau deiliaid prydles neu stiwardiaid y mwynglawdd yn l pob tebyg. Ceir tystiolaeth o fwyngloddio copr yn Sir Fn ac arfordir Gwynedd yn ystod cyfnod y Rhufeiniaid. Byddai'r mwyn copr yn cael ei rostio neu'i doddi tua 1100 gradd Celsius. Roedd y metel toddedig yn rhedeg i mewn i gafn y tu allan i'r ffwrnais, a oedd yn ffurfio'r ingot sip bynsen gwahanredol. Mae'r ffaith i ingotiau gael eu dosbarthu yn Sir Fn yn awgrymu bod peth o'r copr yn cael ei allforio i'r cyfandir o Aberffraw.

Cyfeirnod Casglu'r Tlysau: GTJ31580

Amgueddfeydd ac Orielau Cenedlaethol Cymru

Pob eitem o'r sefydliad / gan y cyfrannwr hwn