Ffilmiau | Themâu | Addysg | Ynglŷn â'r wefan hon | Cysylltwch | Hafan | English

Croeso i Gasglu'r Tlysau.

Mae'r wefan yn cynnwys dros 20,000 o ddelweddau o wrthrychau, llyfrau, llythyrau, awyrluniau ac eitemau eraill o amgueddfeydd, llyfrgelloedd ac archifdai yng Nghymru.

Tri ingot copr a doddwyd yng Ngwaith Copr Yr Hafod, Vivian a'i Feibion, Abertawe, 1890

Tri ingot copr a doddwyd yng Ngwaith Copr Yr Hafod, Vivian a'i Feibion, Abertawe, 1890
Edrychwch ar ddelwedd fwy

Daw'r eitem hon o: Amgueddfeydd ac Orielau Cenedlaethol Cymru (Cyfeirnod yr eitem: 1994.170/1-3).  Os hoffech weld yr eitem wreiddiol, neu os oes gennych ymholiad ynglŷn â hawlfraint, cysylltwch â'r sefydliad/cyfrannwr a enwir uchod.


Tri ingot copr, a doddwyd yng Ngwaith Yr Hafod, Vivian a'i Feibion, Abertawe, 1890, yn cynnwys yr arysgrif 'V & S / A'. O ganol y ddeunawfed ganrif hyd at ddiwedd y bedwaredd ganrif ar bymtheg, roedd y diwydiant toddi copr Cymreig o bwys rhyngwladol. Roedd y gweithfeydd cyntaf yn canlbwyntio ar doddi mwynau copr o Gernyw gan ddefnyddio'r glo metelegol yn ardal Abertawe, Llanelli a Chastell-nedd, ond erbyn ail chwarter y bedwaredd ganrif ar bymtheg roedd mwynau copr yn cael eu hallforio i'r ardal o bob rhan o'r byd. Cafodd nifer o'r busnesau cyntaf eu sefydlu gyda chyfalaf o Gernyw, gan gynnwys y cwmni mwyaf, sef 'Vivian & Sons'. Prif gynnyrch diwydiant copr Abertawe (neu 'Copperopolis' fel yr oedd yn cael ei galw) oedd ingotau megis y rhai a welir yma, sy'n dwyn llythrennau 'Vivian & Sons'. Fodd bynnag, erbyn y bedwaredd ganrif ar bymtheg, roedd y gweithfeydd mwyaf wedi dechrau defnyddio melinau rholio i gynhyrchu dalennau a phlât. Cafodd copr a doddwyd yng Nghymru ei allforio i bob rhan o'r byd. Dirywiodd y diwydiant yn sydyn yn ystod chwarter olaf y bedwaredd ganrif ar bymtheg wrth i weithfeydd smeltio gael eu sefydlu yn agosach at y mwyngloddiau a fu gynt yn darparu mwynau i ardal Abertawe.

Cyfeirnod Casglu'r Tlysau: GTJ31595

Amgueddfeydd ac Orielau Cenedlaethol Cymru

Pob eitem o'r sefydliad / gan y cyfrannwr hwn