Ffilmiau | Themâu | Addysg | Ynglŷn â'r wefan hon | Cysylltwch | Hafan | English

Croeso i Gasglu'r Tlysau.

Mae'r wefan yn cynnwys dros 20,000 o ddelweddau o wrthrychau, llyfrau, llythyrau, awyrluniau ac eitemau eraill o amgueddfeydd, llyfrgelloedd ac archifdai yng Nghymru.

Themâu

Rydym wedi creu nifer o themâu er mwyn casglu ynghyd yr eitemau unigol sy'n perthyn i'w gilydd ar ein gwefan. Mae rhai themâu yn cynnwys casgliadau o lythyrau, ffotograffau, creiriau neu baentiadau. Mae themâu eraill yn cynnwys amrywiaeth o eitemau sy'n ymwneud â phwnc, digwyddiad neu unigolyn penodol. Yn ogystal â'ch galluogi i edrych ar eitemau unigol fel rhan o gasgliad, mae mwyafrif y themâu yn cynnwys disgrifiadau sy'n cyflwyno gwybodaeth gefndir ychwanegol. Mae tair thema gwahanol yn cael eu dethol ar eich cyfer bob dydd, 'Themâu'r Dydd'. Gallwch hefyd ddewis edrych ar ein 'Rhestr Themâu' (yn nhrefn yr wyddor) neu 'Chwilio Themâu'.

Themâu'r Dydd

Thema: Baneri ysgolion Sul, capeli ac undebau llafur (Amgueddfa Cwm Cynon)Baneri ysgolion Sul, capeli ac undebau llafur (Amgueddfa Cwm Cynon)

Casgliad o 16 o faneri ysgolion Sul, capeli ac undebau llafur, yn dyddio o'r 19eg ganrif a'r 20fed ganrif, o gasgliad Amgueddfa Cwm Cynon, AberdÔr.

Thema: Ffotograffau o Lyn Efyrnwy, 1881-89Ffotograffau o Lyn Efyrnwy, 1881-89

Albwm ffotograffau yn dangos y gwaith o adeiladu argae Efyrnwy rhwng 1881 a 1889.

Thema: Cefn y Coed Isaf, Eglwys-bachCefn y Coed Isaf, Eglwys-bach

Arolwg ffotograffig o Cefn y Coed Isaf, Eglwys-bach, a gynhaliwyd gan George Bernard Mason ar gyfer y Cofnod Adeiladau Cenedlaethol, 1954.

rss logo/logo rss